dijous, 17 de juliol de 2014

"Escales al carrer" s'acosta al ciutadà per escoltar-lo i recollir demandes

En el marc del Projecte de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes, Assessorament i Mediació s’ha portat a terme l’activitat Escales al Carrer, iniciativa que pretén apropar encara més el servei a la ciutadania. L’equip tècnic que gestiona aquest servei del Consorci ha plantat la seva tauleta al mig del carrer per trobar-se amb els veïns i veïnes del barri.
L’equip que dóna suport a les comunitats de veïns surt al carrer per mostrar i fer difusió dels diferents documents que ells mateixos han preparat i publicat amb la intenció de facilitar informació tècnica i assessorament, que són molt útils per al veí. A més, aquesta presència directa al carrer també busca recollir de primera mà demandes d’intervenció i respondre al moment els dubtes i qüestions de les persones que s’hi acosten. En general aquestes fan referència a temes d’organització interna de l’escala (gestió econòmica, morositat a les escales, traspassos de càrrecs, etc.) i a consultes relacionades amb les funcions del projecte. També s’han rebut demandes de mediació per conflictes sobre convivència a les escales (sorolls, neteja, etc.) i sobre l’impacte que poden tenir en els espais comuns de la comunitat. Altres preocupacions recollides tenen a veure amb problemes d’humitats i fuites d’aigua.

L'experiència és un grau

El material informatiu que es lliura és molt pràctic per al veí i de gran utilitat, perquè s’ha elaborat a partir de l’experiència del propi equip que diàriament i de manera directa porta des del 1999, any en que va ser creat, fomentant l’organització de les comunitats d’escala i atenent les qüestions que aquestes els plantegen. Així, s’aborden temes fonamentals com la conveniència de tenir una assegurança per la llar que ens cobreix dels possibles danys propis i a tercers. I, d’altres, eminentment pràctics, com mètodes i hàbits efectius per eliminar els escarabats de casa. O bé, qüestions relacionades amb la convivència dins les escales com la campanya antirumors, que vol fomentar la bona comunicació i el diàleg constructiu, en vers el rumor espontani, breu i no verificat que distorsiona la realitat i perjudica seriosament la bona convivència entre el veïnat. A la taula, també, es pot omplir una fitxa que facilitat la recollida de les possibles demandes.
Escales al carrer ha programat tres sortides, que es fan en dimecres. La primera es va fer el passat 25 de juny, davant l’Espai Cultural Font de la Mina. El mes de juliol s’ha fet el dia 16 a la rambla Camarón, tocant a l’avinguda Manuel Fernández Márquez. I, la tercera, serà, el proper 17 de setembre en horari de dotze a dues del migdia, a la Mina Vella, davant del CAP.