dimarts, 30 de setembre de 2014

PROBLEMES AMB LA QUOTA COMUNITÀRIA? ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ VEÏNAL

Entrevista al President de la comunitat de veïns i veïnes del c/Llevant 19

Aquesta vegada ens hem entrevistat amb Antonio Navarlez, president de la comunitat de veïns i veïnes del c/Llevant 19, per parlar sobre les alternatives de pagament a la quota comunitària. En l’activitat diària de l’Equip de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes: Assessorament i Mediació del barri de La Mina sovint ens trobem amb veïns/es que no poden fer front a la quota mensual. Aquesta quota és fonamental perquè la comunitat pugui fer front a reformes o mantenir l’escala neta. Per tant, la manca de pagament per part d’alguns veïns i veïnes pot suposar una complicació per al bon funcionament d’una comunitat i alhora generar malestar entre la resta de veïns/es, que no ho troben just.

Per això, hem volgut recollir l’experiència de l’escala de veïns/es del carrer Llevant 19, ja que pot servir com a referència per a altres comunitats que es trobin en situacions similars.


Situació inicial i plantejament del problema

El president de la comunitat del carrer Llevant 19, Antonio Navarlez,  va començar a viure-hi el mes d’abril de 2013 i el mes de maig va oferir-se com a voluntari per ser el president de la comunitat, ja que cap veí o veïna volia assumir el càrrec.

El primer que es va trobar va ser que la comunitat no només no comptava amb fons comunitari sinó que a més havia de fer front a alguns deutes. Un dels problemes que va detectar va ser que hi havia un grup de veïns/es (8 o 9 aproximadament) que tenia deutes importants amb la comunitat. A més, va topar amb un ambient molt negatiu i de desànim entre els veïns, que es reflectia en una manca important d’implicació en els afers de la comunitat.

Antonio explica el procés que a partir de llavors es va engegar i com l'Equip de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes: Assessorament i Mediació va informar-lo i acompanyar-lo en tot moment. L'Equip treballa en tot el barri i el coneixement previ d'altres realitats és útil per tal de preveure tant les dificultats com les oportunitats que ens podem trobar. 


L'Assemblea de Veïns i Veïnes dóna inici formal al procés i el consolida

Per començar, es va convocar una assemblea extraordinària, on es va acordar que les persones que no podien fer front al pagament de les quotes de comunitat i que tenien deutes acumulades podien acollir-se a l’opció de realitzar la neteja de la porteria, patis i ascensors a canvi de rebuts. Així ho van fer unes 12 persones. La resta de veïns i veïnes van continuar pagant la quota mensualment. D’aquesta manera, les persones amb dificultats de pagament podrien col·laborar amb el bon funcionament de la comunitat alhora que seria possible anar reunint fons comunitari.

Els resultats d’aquest procés han estat molt positius. Al voltant de 6 veïns/es s’han posat al dia amb el pagament de quotes a través de la col·laboració en tasques de neteja. També s'han aconseguit pagar els deutes que la comunitat tenia a la vegada que s’ha reunit un important fons comunitari. Tot això ha permès realitzar algunes reformes a l’escala com ara pintar la porteria. Cal destacar el canvi generat pel què fa a la convivència veïnal, ja que ara es dialoga més, hi ha més bona relació entre els veïns i una bona part d'aquests exigeixen que es compti amb la seva opinió per prendre decisions

Actualment, la comunitat paga un servei de neteja que realitzen, de manera rotativa, persones que viuen a l’escala i que estan al dia amb el pagament de rebuts. Aquells veïns o veïnes que no poden pagar la quota mensual encara poden acollir-se a l’opció de realitzar la neteja a canvi de rebuts els dissabtes o diumenges.

El president destaca, per últim, el suport que ha obtingut en tot el procés  tant de diversos veïns i veïnes com de l’Equip de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes: Assessorament i Mediació.


En Conclusió

Antonio està satisfet de la feina feta. Creu que el més important que calia fer era ser regular i complir amb els calendaris i els acords que es prenen a les reunions veïnals. També considera prioritari portar al dia els comptes de la comunitat i assegurar la seva transparència per tal que tots els veïns i veïnes coneguin la situació econòmica de l’escala. Per últim, Antonio aconsella que, per exercir un càrrec a l'Òrgan de Govern d’una comunitat, s’ha de ser un mateix i dialogar tot amb els veïns i veïnes i sobretot amb les persones més implicades. És important tenir confiança en allò que es vol fer”. Ara els veïns i veïnes el busquen com a referent i no volen que deixi el càrrec.